Projekty i dotacje

Firma STOP SUN ANNA MIĄCZ-KOPCZYŃSKA realizuje projekt pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa STOP-SUN dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania

wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowych oraz innowacji procesowej, marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

 

Planowane efekty:

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz

wprowadzeniu nowych usług i produktów, a także zmian w procesie ich produkcji.

2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.

3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.

4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.

5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych

 

Wartość projektu 1 190 455,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 647 530,00 PLN

 

 

STOP SUN ANNA MIĄCZ-KOPCZYŃSKA  realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności STOP SUN dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności STOP SUN. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie innowacji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność STOP SUN. Celem projektu jest uzyskanie w wyniku audytu wzorniczego oceny obecnej oferty firmy oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie dalszych działań wzorniczych, w tym wprowadzenia innowacji produktowej.

Planowane efekty: Beneficjent oczekuje, iż efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej i lepsze zarządzanie wzornictwem, co przełoży się na wzrost innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Zakładane efekty: 

-Dostosowanie wzornictwa produktów do potrzeb odbiorców oraz trendów, 

-Zyskanie szerokiej wiedzy na temat trendów, potrzeb oraz oczekiwań rynku, 

-Uspójnienie działań i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym, 

-Wprowadzenie nowych produktów do oferty, wzrost rozpoznawalności marki, stworzenie rozpoznawalnego brandu produktów, 

-Zaprojektowanie usług oraz standardu ich świadczenia w zakr. oferty turystycznej,

-Dalszy rozwój oferty usług turystycznych, 

Wzrost sprzedaży i wejście z ofertą na rynki zagraniczne.

 

Wartość projektu: 97 170.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 67 150.00 zł